Công trình thi công tại Tòa nhà SYRENA - Xuân Diệu, Hà Nội

Công trình thi công tại Tòa nhà SYRENA - 51 Xuân Diệu, Hà Nội.

Tháp giải nhiệt dạng Vuông Model KH - 125(125C1): Số lượng 02.

 Tháp giải nhiệt dạng Vuông Model KH -  400(400C1): Số lượng 01.